Επικοινωνία

Δρ. Εμμανουήλ Μάνος

+30 2651 008416

Δρ. Εμμανουήλ Μάνος

emanos@uoi.gr

Ερευνητικό εργαστήριο

+30 2651 008422

Δρ. Α. Πουρνάρα

anastasiapournara@gmail.com

Υπ. Διδακτόρων

evageloudimitris1995@gmail.com
vasilikigoum@gmail.com

Μετ. Φοιτητών

vasia0902@hotmail.com
elenhm001@gmail.com

Κύλιση στην κορυφή