Ερευνητική ομάδα

Δρ. Εμμανουήλ Μάνος

Ο Δρ. Εμμανουήλ Μάνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2003 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Θ. Καμπανού. Η μεταδιδακτορική του έρευνα εκπονήθηκε στην ομάδα του Καθηγητή Μερκούρη Κανατζίδη στα Michigan State και Northwestern University, από το 2004 μέχρι τα τέλη του 2008, αλλά και στην ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιου Τασιόπουλου στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2009-2012). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι εστιασμένα στην ανάπτυξη νέων λειτουργικών ανόργανων και υβριδικών ανόργανων-οργανικών υλικών. Έχει ερευνητική εμπειρία σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του τομέα της βιοανόργανης χημείας, των οξομεταλλικών συμπλόκων, στις μεθόδους σύνθεσης στερεάς κατάστασης (solid-state) και στις υδροθερμικές μεθόδους, στην ιοντοανταλλαγή των μεταλλοχαλκογονικών υλικών, καθώς και στην σύνθεση, ρόφηση υγρού/αερίου, ανταλλαγές από μονοκρύσταλλο σε μονοκρύσταλλο, φωταύγεια και στην μελέτη των ιοντοανταλλακτικών ιδιοτήτων των μεταλλοργανικών πολυμερών ένταξης. Επίσης, έχει ειδίκευση σε ποικίλες τεχνικές χαρακτηρισμού όπως είναι η περίθλαση ακτίνων-Χ σε μονοκρύσταλλο και δείγματα σκόνης, θερμική ανάλυση, διάφορες φασματοσκοπικές τεχνικές, ηλεκτρονική μικροσκοπία κ.ά.

Δρ. Αναστασία Πουρνάρα

Η Αναστασία Πουρνάρα έλαβε το πτυχίο της στην Βιολογία το 2008, και το διδακτορικό της το 2014 στην Ανόργανη Χημεία, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή. Από το 2015, εκπονεί την μεταδιδακτορική της έρευνα στην ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Μάνου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η έρευνα της βασίζεται στην σύνθεση μεταλλοργανικών πολυμερών ένταξης, και στην μελέτη των ιοντοανταλλακτικών τους ιδιοτήτων με τεχνικές διαλείποντος έργου (batch sorption) και στήλης σταθερής κλίνης (column method), ως εφαρμογές για την απομάκρυνση οργανικών βαφών και βαρέων μετάλλων από το νερό.

Δημήτριος Ευαγγέλου, Υποψήφιος Διδάκτορας

Ο Δημήτριος Ευαγγέλου έγινε μέλος της ομάδας του Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Μάνου τον Φεβρουάριο του 2019. Είναι Χημικός και έλαβε το πτυχίο του το 2019 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έπειτα, έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα τον Ιούνιο του 2021. Η έρευνά του περιλαμβάνει την σύνθεση και τον χαρακτηρισμό νέων μεταλλοργανικών πολυμερών ένταξης (MOFs) βασισμένα σε τρισθενή μεταλλικά ιόντα (In, Al, Fe, La etc.), και την μελέτη των ιδιοτήτων τους στην ρόφηση και την φωταύγεια, για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από το νερό.

Βασιλική Γκούμα, Υποψήφια Διδάκτορας

Η Βασιλική Γκούμα έλαβε το πτυχίο Χημείας το 2018 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία το 2020 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την εποπτεία του Καθηγητή Δημοσθένη Γκιώκα. Από το 2021 είναι υποψήφια Διδάκτορας, στην ομάδα του Καθηγητή Δημοσθένη Γκιώκα στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Μάνου, όσον αφορά την μελέτη της ρόφησης των μεταλλοργανικών πολυμερών ένταξης (MOFs) στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα.

Βασιλική Καραγιάννη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Η Βασιλική Καραγιάννη έγινε μέλος της ομάδας του Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Μάνου τον Φεβρουάριο του 2020. Έλαβε το πτυχίο της το 2020 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Μάρτιο του 2021. Η έρευνά της βασίζεται στην σύνθεση, τον χαρακτηρισμό νέων μεταλλοχαλκογονιδίων και μεταλλοργανικών πολυμερών ένταξης (MOFs), και την μελέτη της ρόφησής τους για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα.

Ελένη Μακρή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Η Ελένη Μακρή έγινε μέλος της ομάδας του Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Μάνου τον Οκτώβριο του 2021. Μετά την αποφοίτησή της από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2021, συνέχισε τις σπουδές της στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιολογική Ανόργανη Χημεία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η έρευνά της βασίζεται στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό Μικροπορώδων Μεταλλοργανικών Πολυμερών (MOFs) για την ανίχνευση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα.

Κύλιση στην κορυφή